Украина, 04053, г. Киев, ул. Ю. Коцюбинского, 9-А, ІІ корпус, 5 этаж.
График работы: Пн-Пт 8.00-18.00
<<Prev Next>>
диагностика болезней урологии в киеве
НАЙСУЧАСНІША

ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ

консультация уролога в киеве
НАЙСУЧАСНІША

ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ

операции урологии в киеве
НАЙСУЧАСНІША

ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ

 • лапароскопия
  в урологии
  Достижения в медицине, хирургии и урологии привели к появлению новых технологий лечения разнообразной урологической патологии.
 • эндоскопия
  в урологии
  Достижения в медицине, хирургии и урологии привели к появлению новых технологий лечения разнообразной урологической патологии.
 • наши
  контакты
  Украина, 04053, г. Киев, ул. Ю. Коцюбинского, 9-А, Институт урологии АМН Украины. ІІ корпус, 5 этаж. Тел.: +38 (097)-381-86-51

добро пожаловать на сайт института урологии!

Відділ відновлювальної урології та інноваційних технологій є науково-методичним, консультаційним та організаційним підрозділом ДУ “Інститут урології НАМН України”. Клінічна база представлена ​​на 40 місць. У відділі накопичений великий науково-практичний досвід лікування новоутворень органів сечовидільної та чоловічої статевої систем згідно світовим стандартам.

Клініка оснащена новітнім медичним обладнанням для діагностики та лікування урологічних захворювань. Головними напрямками діяльності наукового відділу відновної урології та інноваційних технологій є: надання спеціалізованої кваліфікованої допомоги хворим із злоякісними новоутвореннями, вадами розвитку статевих і сечовивідних органів, розробка, впровадження нових та удосконалення традиційних раціональних методів клінічної діагностики і лікування, профілактика урологічних ускладнень у онкологічних хворих.

У клініці широко використовується хіміотерапія, імунотерапія, проводяться клінічні дослідження нових хіміопрепаратів за стандартами GCP. З метою реабілітації онкоурологіческіх пацієнтів після радикальних операцій (простатектомія, цистектомія), надається допомога по відновленню функціональних можливостей. Також проходять реабілітацію стомовані хворі.

Оперативні втручання проводяться в умовах рентген-операційної, лапароскопічної та ендоскопічної операційних в клінічному корпусі інституту. Всі операції виконуються з використанням сучасного ригидного і гнучкого ендоскопічного обладнання фірм Karl Storz, Olympus, Wolf та інших провідних фірм-виробників. Широко використовуються новітні досягнення – методи монополярной і біполярної електрохірургії в лікуванні захворювань нирки, передміхурової залози, сечового міхура. Використання сучасного обладнання для фотодинамічної діагностики раку сечового міхура дозволяє поліпшити діагностику раку сечового міхура і провести радикальне видалення пухлини під фотодинамічним контролем.

Співробітниками відділу розроблені і впроваджені в клінічну практику методики виконання модифікованої простатектомії, резекції нирки з пухлиною без або з обмеженою ішемією. У клініці і стаціонарі одного дня проводяться курси Унутрипузирна хіміотерапії раку сечового міхура, системної поліхіміотерапії раку нирки (в т.ч. таргетная терапія), сечового міхура, яєчка, статевого члена, гормональна терапія раку передміхурової залози.

Приоритетные направления исследований деятельности отдела восстановительной урологии и инновационных технологий до 2021 г. :

 1. Разработка технологии ранней диагностики рака предстательной железы и создания калькулятора риска патологи.
 2. Изучение эпидемиологических особенностей распространенности рака предстательной железы в Украине.
 3. Изучение эффективности и безопасности новых лекарственных средств у больных с инвазивным раком мочевого пузыря после цистэктомии.
 4. Комплексное изучение механизма развития рака предстательной железы на основании клинических, гормональных, физико-химических и фармако-терапевтических исследований.
 5. Обоснование проведения органосохраняющей операции по поводу опухоли почки без или с ограниченной ишемией паренхимы.

Профессиональный урологический сайт, на котором Вы сейчас находитесь, был создан для того, чтобы на доступном уровне представить информацию о существующих современных малоинвазивных операциях в урологии и их преимуществах по сравнению с традиционными открытыми операциями. В тоже время, мне и нашему коллективу кафедры урологии Национальной медицинской академии последипломного образования и Института Урологии хотелось поделиться с широкой аудиторией нашим опытом, который является результатом анализа и практического применения тех стандартов лечения, которые нашли свое отражение в рекомендациях Европейской Ассоциации Урологов, Американской Ассоциации Урологов, в руководствах отечественных ученых.

Надеемся, что наш сайт будет полезным как для пациентов, которые нуждаются в оперативном лечении и хотели бы избежать традиционной открытой операции, используя преимущества лапароскопических или эндоскопических методик, так и для коллег-урологов, которые в своей ежедневной практике сталкиваются с проблемой выбора оптимального способа хирургического лечения пациентов и хотели бы знать, что нового предлагает современная урология. А так же для всех, кто интересуется достижениями в отечественной урологии и не равнодушен к понятию технического прогресса в медицине.


события и новости

04 04 2015
Societe International d’Urologie (SIU) Міжнародне Урологічне Товариство

Задачі SIU

Завдання Міжнародного Урологічного Товариства полягає в допомозі урологам з різних країн світу в рамках міжнародного співробітництва у сфері освіти і наукових досліджень, а також у застосуванні найвищих стандартів урологічної допомоги. SIU позиціонує себе в якості міжнародної платформи, яка використовується для отримання освіти високого рівня в області урології та проведення спільних гуманітарних заходів, спрямованих на поліпшення якості догляду за урологічними пацієнтами.


17 03 2015
КОНГРЕС АСОЦІАЦІЇ УРОЛОГІВ УКРАЇНИ

Асоціація урологів України
Національна академія медичних наук України
Міністерство охорони здоров’я України
ДУ «Інститут урології АМН України»

ПЕРШИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

КОНГРЕС АСОЦІАЦІЇ урології УКРАЇНИ

18-20 червня 2015
Україна, м. Київ

Планується розгляд питань:

 1. Захворювання передміхурової залози: етіологія, патогенез, діагностика, лікування.
 2. Онкоурологія.
 3. Малоінвазивна урологія.
 4. Обструктивні уропатії.
 5. Нове в урології.

Організаційні питання

У роботі з’їзду беруть участь провідні фахівці України

Форми участі:

 1. виступ з доповіддю;
 2. стендова доповідь:
 3. участь без доповіді;
 4. публікація робіт – статті та / або тези

Вимоги до усного доповіді:

 • пленарна доповідь до 20 хв.
 • тривалість повідомлення на засіданні до 15 хв.
 • виступ в обговоренні до 5 хв.

Робочі мови з’їзду: українська, російська, англійська

Організаційний комітет:

 • Возіанов С.О. – Президент АУУ, Директор ДУ «Інститут урології НАМН»,
 • Лісовий В.М. – Віце-президент АУУ, Ректор Харківського національного медичного університету МОЗ України,
 • Шуляк О.В. – Секретар АУУ, Зам. директора з наукової роботи ДУ «Інститут урології НАМН»,
 • Горпинченко І.І. – Завідувач відділом ДУ «Інститут урології АМН»,
 • Сайдакова Н.А. – Завідувач відділом ДУ «Інститут урології НАМН»,
 • Старцева Л.М. – Вчений секретар ДУ «Інститут урології НАМН»,
  Стусь В.П. – Завідувач кафедри урології, оперативної хірургії і топографічної анатомії ГУ
 • “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”.

Учасники з’їзду отримають сертифікати та інформаційні матеріали конференції.

З питань партнерства та умов участі з доповіддю (стендової включно) у з’їзді звертатися до оргкомітету.

Адреса оргкомітету з’їзду:
04053, м Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 9-А
Контактна особа: проф. Шуляк О.В. 044-486-65-89

Матеріали з’їзду будуть опубліковані у фахових виданнях:

«Урологія» (обструктивні уропатії Нефректомія, постнефректомічній синдром, єдина фукціонуючого нирка.),
«Здоров’я чоловіка» (Захворювання передміхурової залози: .. Етіологія, патогенез, діагностика, лікування Малоінвазивна урологія Нове в урології).


14 03 2015
3-ІЙ МАЙСТЕР-КЛАС З ГЕНІТО-УРЕТРАЛЬНОЇ РЕКОНСТРУКТИВНОЇ УРОЛОГІЇ

мастер класс по урологии

Організатори:
відділ відновної урології та новітніх технологій Інституту урології НАМИ України, кафедра урології НМАПО ім.П.Л.Шупика

Оргкомітет:

Возіанов Сергій Олександрович

директор ДУ “Інституту урології НАМН України”, член – кореспондент Національної Академії медичних наук України, професор, завідувач відділення рентген-ендоурології та літотрипсії ДУ “Інститут урології НАМН України”, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Шуляк Олександр Владиславович

заступник директора ДУ “Інституту урології НАМН України” з наукової роботи, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу реконструктивної та геріатричної урології ДУ “Інституту урології НАМН України”

Григоренко В’ячеслав Миколайович

доктор медичних наук, завідувач відділу відновної урології та новітніх технологій ДУ “Інститут урології НАМН України”

Данилець Ростислав Олегович

кандидат медичних наук, старший науковий співробітник відділу відновної урології та новітніх технологій ДУ “Інститут урології НАМН України”

Бойко Андрій Іванович

кандидат медичних наук, доцент кафедри урології НМАПО ім.П.Л.Шупика

8.30. Початок раєстрації. Реєстрація безкоштовна. В програмі майстер-класу: Life-surgery:

– Перинеальна радикальна простатектомія

– Встановлення елінгу у чоловіків з приводу нетримання сечі після радикальної простатектомії

Встановлення елінгу у жінок з приводу нетримання сечі

– Пластика уретри буккальним графтом з приводу стриктури промежинного відділу

Доповіді Дискусія Хірурги:

Х.Келлер. Й.Байер (Sana Klinikum. Хоф. Німеччина)

Модератори:

проф.П.Альтхаус (Берлін. Німеччина). проф.О.В.Шуляк (Київ. Україна)

ПРОГРАМА 3-ГО майстер-класУ з геніто-уретральної реконструктивної урології

Life-surgery, доповіді, дискусія

Лекційна зала Інституту урології НАМН України

8.30-9.00 – Реєстрація учасників

9.00-9.10 – Відкриття конференції. Привітальне слово директора інституту урології, член-корспондента НАМН України С.О.Возіанова

9.10-11.00 – Life-surgery: Перинеальна радикальна простатектомія

Хірурги: Х.Келлер, Й.Бейер (Хоф, Німеччина)

Модератори: проф.П.Альтхаус (Берлін, Німеччина), д.м.н.В.М.Григоренко (Київ, Україна)

11.00-11.20 – Доповідь: Сучасні погляди на гормональну терапію раку передміхурової залози

Доповідач: проф.П.Альтхаус (Берлін, Німеччина)

11.20-11.40 – Доповідь: Перинеальна радикальна простатектомія: досвід 2000 операцій

Доповідач: Х.Келлер (Хоф, Німеччина)

11.40-12.00 – Дискусія

12.00-12.30 – Кава-брейк

12.30-14.00 – Life-surgery: Пластика уретри з приводу стриктури промежинного відділу

Хірурги: Х.Келлер, Й.Бейер (Хоф, Німеччина)

Модератори: проф.П.Альтхаус (Берлін, Німеччина), проф.О.В.Шуляк (Київ, Україна)

14.00 -15.30 – Life-surgery: Встановлення слінгу у чоловіків з приводу нетримання сечі після радикальної простатектомії (2 операції)

Хірурги: Х.Келлер, Й.Бейер (Хоф, Німеччина)

Модератори: проф.П.Альтхаус (Берлін, Німеччина), проф.О.В.Шуляк (Київ, Україна)

15.30-15.45 – Доповідь: Слінгові хірургічні втручання при лікуванні нетримання сечі у чоловіків

Доповідач: проф.С.М.Шамраєв (Київ, Україна)

15.45-16.45 – Life-surgery: Встановлення слінгу у жінок з приводу нетримання сечі (2 операції)

Хірурги: Х.Келлер, Й.Бейер (Хоф, Німеччина)

Модератори: проф.П.Альтхаус (Берлін, Німеччина), проф.О.В.Шуляк (Київ, Україна)

16.45 –17.30 – Дискусія

17.30 – Дружня вечеря (фуршет)